Састанак подружнице у Вршцу

Дана 27.09.2011. године, са почетком у 1100h, у просторијама Високе струковне школе за образовање васпитача „Михаило Павлов“ у Вршцу одржан је други састанак педагога општине Вршац, Панчево, Бела Црква и Пландиште са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ
1.Активности ПД Војводине
2.Научни скуп у Новом Саду
3.Активности подружнице
прочитајте Записник са другог састанка и погледајте фотографије: