Седница Скупштине друштва

У просторијама зграде Учитељског дома – Војводе Путника бр.1 у Новом Саду, 26.5.2015. године, са почетком у 11.00 часова одржана је седница Скупштине Педагошког друштва Војводине. Седници је присуствовало 35 делегата и гостију. Седница је одржана са следећим

 Дневним редом

  1. Формирање радног тела Скупштине ПДВ
  2. Извештај о раду Педагошког друштва Војводине и часописа „Педагошка стварност“
  3. Дискусија о Извештају;
  4. Давање разрешница досадашњим и избор нових органа;
  5. Пројекција програма рада Педагошког друштва Војводине;
  6. Питања и предлози.

У наставку можете прочитати: Записник са одржане Скупштине

Извештаје о раду подружница:

  1. Нови Сад
  2. Суботица
  3. Сомбор
  4. Вршац

и погледати пар фотографија.

Fotografija0136Fotografija0135