Привремено одлагање научног скупа

ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Како је Научни скуп у част обележавања јубилеја академика проф. др Јована Ђорђевића на тему САВРЕМЕНЕ ДРУШТВЕНЕ, ЕКОНОМСКЕ И НАУЧНЕ ПРОМЕНЕ И ЊИХОВИ УТИЦАЈИ НА ШКОЛУ И ОБРАЗОВАЊЕ – САДРЖАЈИ И РЕШЕЊА планиран за 5.11.2011. године на Филозофском факултету у Новом Саду, а стање, као што сте обавештени преко медија, није такво да би нам омогућило несметано организовање скупа, Организациони одбор је закључио да би било најцелисходније да се Скуп одложи.
 
О термину одржавања Скупа ћемо Вас правовремено обавестити.
 
Део приспелих радова који су добили позитивну рецензију објављени су у часопису Педагошка стварност број 5-6 посвећеном јубилеју академика Ђорђевића. 
Остали приспели радови, као и они који пристигну до 20. новембра и буду позитивно рецензирани биће накнадно објављени.
 
Организациони одбор