Седница Скупштине друштва

У просторијама зграде Учитељског дома – Војводе Путника бр.1 у Новом Саду, 26.5.2015. године, са почетком у 11.00 часова одржана је седница Скупштине Педагошког друштва Војводине. Седници је присуствовало 35 делегата и гостију. Седница је одржана са следећим

 Дневним редом

 1. Формирање радног тела Скупштине ПДВ
 2. Извештај о раду Педагошког друштва Војводине и часописа „Педагошка стварност“
 3. Дискусија о Извештају;
 4. Давање разрешница досадашњим и избор нових органа;
 5. Пројекција програма рада Педагошког друштва Војводине;
 6. Питања и предлози.

У наставку можете прочитати: Записник са одржане Скупштине

Извештаје о раду подружница:

 1. Нови Сад
 2. Суботица
 3. Сомбор
 4. Вршац

и погледати пар фотографија.

Fotografija0136Fotografija0135

 

 

Извештај о раду Педагошког друштва Војводине за период 2011-2014. год.

На страници Документа можете прочитати Извештај о раду Педагошког друштва Војводине за период 2011-2014. год.

Седница Скупштине и промоција књига

У понедељак, 23.4.2012. са почетком у 10.00 у просторијама Учитељског дома, у улици Војводе Путника 1 у Новом Саду одржана је седница Скупштине Педагошког друштва Војводине, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Промоција књиге "Породични системи" др Слађане Зуковић и “Религијски системи” аутора др Љубивоја Стојановића
2. Усвајање завршног рачуна за 2011. годину
3. Извештај о раду
4. Текућа питања
5. Разно

 
Овде можете прочитати записник са Скупштине и у наставку погледати фотографије:
 

Састанак подружнице у Вршцу

Дана 27.09.2011. године, са почетком у 1100h, у просторијама Високе струковне школе за образовање васпитача „Михаило Павлов“ у Вршцу одржан је други састанак педагога општине Вршац, Панчево, Бела Црква и Пландиште са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ
1.Активности ПД Војводине
2.Научни скуп у Новом Саду
3.Активности подружнице
прочитајте Записник са другог састанка и погледајте фотографије:

Привремено одлагање научног скупа

ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Како је Научни скуп у част обележавања јубилеја академика проф. др Јована Ђорђевића на тему САВРЕМЕНЕ ДРУШТВЕНЕ, ЕКОНОМСКЕ И НАУЧНЕ ПРОМЕНЕ И ЊИХОВИ УТИЦАЈИ НА ШКОЛУ И ОБРАЗОВАЊЕ – САДРЖАЈИ И РЕШЕЊА планиран за 5.11.2011. године на Филозофском факултету у Новом Саду, а стање, као што сте обавештени преко медија, није такво да би нам омогућило несметано организовање скупа, Организациони одбор је закључио да би било најцелисходније да се Скуп одложи.
 
О термину одржавања Скупа ћемо Вас правовремено обавестити.
 
Део приспелих радова који су добили позитивну рецензију објављени су у часопису Педагошка стварност број 5-6 посвећеном јубилеју академика Ђорђевића. 
Остали приспели радови, као и они који пристигну до 20. новембра и буду позитивно рецензирани биће накнадно објављени.
 
Организациони одбор

Научни скуп у Новом Саду

 

СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА, БЕОГРАД
ПЕДАГОШКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД
 
 
 
 
 
5. новембра 2011. године у кино-сали Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду
организују научни скуп на тему:
САВРЕМЕНЕ ДРУШТВЕНЕ, ЕКОНОМСКЕ И НАУЧНЕ ПРОМЕНЕ
И ЊИХОВИ УТИЦАЈИ НА ШКОЛУ И ОБРАЗОВАЊЕ – САДРЖАЈИ И РЕШЕЊА
ПРОГРАМ РАДА
9.00 – 10.00
Пријем учесника
(Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, др Зорана Ђинђића 2)
10.00 – 10.30
Поздравна обраћања
10.30 – 11.30
Уводна излагања
11.30 – 12.00
Пауза
12.00
Дискусија
Погледајте Зборник резимеа (ажурирано 22. новембра 2011.)

Правци развоја Педагошког друштва Војводине

 ПРАВЦИ РАЗВОЈА ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА ВОЈВОДИНЕ

 Педагози се, свако на свој начин, труде да афирмишу струку, па и саму педагогију, али поред квалитетних индивидуалних доприноса неопходна нам је јача струковна асоцијација која би радила на афирмацији статуса педагога, као и саме струковне организације која је посебно значајна за педагоге који су у својим радним срединама у мањини. Један од значајних задатака је да окупимо што већи број активних чланова, односно да се у рад Педагошког друштва Војводине укључи што већи број педагога из институција у којима раде (школа, предшколских установа, центара за социјални рад, домова ученика, музеја…), како би се анимирали и активно укључивали у педагошке токове којима се регулише не само рад установа у којима они као професионалци функционишу, него  и њихов простор за професионално функционисање и стручну и личну афирмацију. Овим би се, свакако, утицало на обезбеђивање могућности  за успешније  бављење струком. Потребна нам је јача  струковна организација, „еснаф“, како бисмо били препознати као струка која може да да значајан допринос унапређивању педагошког рада у срединама у којима делује. Дакле, поред успешних појединаца, свакако да промоцији струке може да да значајан допринос квалитетна струковна организација, што је значајан разлог за усмеравање ка активирању што више педагога, односно укључивању у рад Педагошког друштва Војводине. Први нам је задатак да се окупимо око Педагошког друштва Војводине и да активно учествујемо у раду регионалних подружница, а ПДВ да да подршку, тако да рад регионалних подружница и секција буде што квалитетнији, да се кроз Друштво појачају комуникације мађу колегама и да кроз сарадњу буде свако у својој средини што успешнији, чиме ће се доприносити и даљем развоју самог ПДВ, као и педагогије  као струке. У административном смислу ово значи да се устроји евиденција о чланству и да се анимирају дипломирани педагози да постану чланови ПДВ-е. Чланарина не би требало да буде толика да представља препреку активирању у ПДВ-е. Циљ је да се већина педагога, бар 60-70%, укључи у рад ПДВ-е, односно подружница. Пошто се формирају секције, потребно је да оне предложе своје програме рада и да предложе могуће теме и проблеме који би се третирали на научним и стручним скуповима које организује ПДВ-е. У ово се укључује и анализа докумената који се припремају и разматрају у Србији (Стратегија образовања…). Развој система професионалне подршке био би од стратешких задатака ПДВ-е. Педагози раде у институцијама где су често „усамљени“ стручњаци, једини тог профила. У оваквим околностима значајно је њихово повезивање и подршка коју могу добити у стручној асоцијацији, како би били сигурнији, имали могућност консултација, како би могли професионалније да обављају своје задатке, а и да би могли адекватније да заштите свој статус у институцији. Ово упућује на потребу да се ради на развијању система подршке педагозима. Осмишљавање стручног усавршавања педагога, такође је један од стратешких задатака ПДВ-е. Један од стратешких циљева ПДВ-е био би даље и боље регулисање и промовисање професије. Педагогија, односно наши педагози су се у дужем периоду држали по страни и гледали како многи реформски потези иду мимо њих и то у правцима за које су међусобно коментарисали да нису прави, али се нису довољно уључивали у смислу да сами гласно и конструктивно доприносе заобилажењу препрека на које се наилазило. Замерало се другима што улазе на терен педагогије, неспретно, неприпремљено, нестручно, али смо се дистанцирали, углавном, о овоме се само говорило. Потребно је даље да се као асоцијација на разне начине укључимо у педагошке токове уопште.  Потребно је да се Друштво укључи у развој стандарда, у сарадњи са универзитетима, како би се студијски програми по којима се школују будући педагози приближили потребама професије, како би квалитетним програмима унапређивали професију. Из тог разлога је значајно да се повежемо са земљама које већ имају успостављене стандарде, те да их и наше ПДВ развија у циљу компетентнијих и одговорнијих педагога. Повезивање са другим асоцијацијама у Србији и Европи, пре свега у окружењу, неопходно је успоставити, како би се сагледавали успешнији модели рад ПДВ, усаглашавали са сличним организацијама у ЕУ, односно интегрисали наше ПДВ у европски професионални простор. Пројекција ове сарадње требало би да буде посебан задатак комисије која би се за то задужила. На овај начин би се, свакако, оснажили капацитети асоцијације за планирање и укључивање у тематски блиске интернационалне пројекте који се финансирају из предприступних фондова ЕУ, чиме би се,свакако, ширила и мрежа сарадње са сродним асоцијацијама у окружењу и постало би ПДВ партнер другим асоцијацијама педагога. Корак ближе остваривању претходних стратешких циљева је рад на уређивању часописа „Педагошка стварност“, гласила ПДВ, тако да у догледно време буде међународно индексиран, односно да дође на Тхомпсон Реутерс-ову, односно на сличне листе научних часописа међународно вреднованих. А, исту функцију има и организација научних скупова, промовисање нових наслова из области педагогије, промовисање радова својих чланова путем сајта и сл. 

 

                                                                                            академик Грозданка Гојков, председница   Педагошког друштва Војводине   

Јула, 2011.  године             

Састанак Управног одбора

У Новом Саду, у просторијама Педагошког друштва, 05.07.2011. одржан је састанак Управног одбора Педагошког друштва Војводине. Прочитајте записник са овог састанка овде.

Позив за научни скуп

У част обележавања јубилеја (65 година рада и 90 година живота) академика проф. др Јована Ђорђевића Српска академија образовања и Педагошко друштво Војводине организују научни скуп на тему: САВРЕМЕНЕ ДРУШТВЕНЕ, ЕКОНОМСКЕ И НАУЧНЕ ПРОМЕНЕ И ЊИХОВИ УТИЦАЈИ НА ШКОЛУ И ОБРАЗОВАЊЕ – САДРЖАЈИ И РЕШЕЊА Прочитајте цео текст позива

Састанак у Вршцу

Дана 17.05.2011. године одржан је  састанак педагога општине Вршац, Бела Црква и Пландиште, у просторијама Високе школе струковних студија за образовање васпитача Михаило Павлов у Вршцу.  Састанак се одвијао по следећем       

ДНЕВНОМ РЕДУ

 1. Извештај са Скупштине Савеза педагошких друштава Војводине и упознавање са Статутом Педагошког друштва Војводине;
 2. Формирање подружнице педагога општине Вршац, Бела Црква и Пландиште, као огранак Друштва педагога Војводине, избор председника и секретара подружнице.

Прочитајте комплетан записник са ове седнице и погледајте фотографије.